Έτοιμο Σκυρόδεμα | Λατομικά Προϊόντα | Ορυχεία | Νέα | Μedia Kit | Επικοινωνία
 
 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Με δραστηριότητα σε 44 σημεία της Ελλάδας, η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. έχει ενεργό παρουσία και συμβολή στην κοινωνία:
 • Χορηγεί αδρανή υλικά και έτοιμο σκυρόδεμα για σχολεία, εκκλησίες, δρόμους, μνημεία και άλλα κοινοτικά έργα, συμβάλλοντας έτσι στην τοπική οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.
 • Ενισχύει οικονομικά τοπικές πρωτοβουλίες για το περιβάλλον και συμμετέχει σε δενδροφυτεύσεις.
 • Σε περιπτώσεις ανάγκης προσφέρει υπηρεσίες και μηχανήματα για εκχιονισμούς δρόμων ή για αντιμετώπιση πυρκαγιών.
 • Ενισχύει την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση διοργανώνοντας εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών στις μονάδες παραγωγής με στόχο την κατάρτισή τους σε θέματα σχετικά με το σκυρόδεμα, τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και τα αδρανή υλικά.
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ τηρεί πιστά τη δέσμευση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ γιά το περιβάλλον αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της. Με σωστό σχεδιασμό,  εντατικά επενδυτικά προγράμματα και εφαρμογή καλών πρακτικών και αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης, η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που συνδέονται με τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς της στο τοπίο και γενικότερα στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες. Οι σχετικές ενέργειες περιλαμβάνουν περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και πρώτων υλών, μεθόδους ανακύκλωσης, μέτρα μείωσης της ρύπανσης από εκπεμπόμενη σκόνη και της ηχητικής όχλησης, αποκαταστάσεις και ανάπλαση παλαιών λατομείων.
 
Έτσι, η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ:
 • Φροντίζει για τη λήψη και εφαρμογή όλων των νόμιμων άδειων και περιβαλλοντικών μελετών για τις δραστηριότητές της και πιστοποιεί σταδιακά τα λατομεία της με Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος EN ISO 14001: 2014.
 • Δίνει έμφαση στη σωστή αποκατάσταση λατομείων μέσω της δημιουργίας βαθμίδων κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης. Η σχεδίαση της λειτουργίας των λατομείων γίνεται με γνώμονα την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την ομαλότερη διασύνδεση των εξοφλημένων εκμεταλλεύσεων με το φυσικό περίγυρο.
 • Πραγματοποιεί συστηματικές δενδροφυτεύσεις και υδροσπορές στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της στα ευρύτερα οικοσυστήματα και στη βιοποικιλότητα, προσφέροντας από τα φυτώρια του Ομίλου είδη χλωρίδας που ταιριάζουν στην κάθε περιοχή.
 • Εφαρμόζει συστήματα περιστολής της εκπεμπόμενης σκόνης από τις δραστηριότητές της, όπως φίλτρα στα σιλό τσιμέντου και καλύμματα μεταφορικών ταινιών. Με δενδροφυτεύσεις και συστήματα διαβροχής των δρόμων μειώνει τη σκόνη και το θόρυβο από την κίνηση των οχημάτων. Το 2014 στις μονάδες σκυροδέματος δενδροφυτεύθηκαν περισσότερα από 7.500 χιλ. δενδρύλλια.
 • Ανακυκλώνει απόβλητα, όπως χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, μέταλλα κ.α. και φροντίζει για το περιορισμό της χρησιμοποίησης ενεργειακών και άλλων  φυσικών πόρων όπως το νερό. Συγκεκριμένα, το νερό που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο κινητού εξοπλισμού μεταφοράς και άντλησης σκυροδέματος συγκεντρώνεται σε δεξαμενές από όπου, μετά από σχετική επεξεργασία, επιστρέφει στην παραγωγή ή χρησιμοποιείται για το πλύσιμο και για άρδευση των δένδρων και άλλων φυτών που συμβάλλουν στη βελτιωμένη αισθητική των μονάδων.
 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ
Η Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία των εργαζομένων και του εργολαβικού προσωπικού αποτελούν απόλυτη δέσμευση της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ που θέτει στόχο «ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ». Η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ διαθέτει Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στα ορυχεία καολίνη και ποζολάνης της Μήλου και στο ορυχείο γύψου στο Αλτσί Κρήτης από την TUV Hellas, ενώ προβαίνει ήδη στις απαραίτητες ενέργειες γιά τη πιστοποίηση τριών λατομείων της εντός του 2008. Πρόσφατα απέκτησαν ανάλογη Πιστοποίηση τα λατομεία Δρυμού και Ξηρόρεμα.
Το σύστημα προβλέπει την ανάπτυξη των κατάλληλων δομών για την:
 • Αναγνώριση των κινδύνων στην εργασία,
 • Διαχείριση κινδύνων στην εργασία,
 • Παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της μείωσης της επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας σύμφωνα με το Πρότυπο OSHAS 18001 και το εναρμονισμένο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801.

 

επιστροφή

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023
 
Νέα ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ
26/9/2022
Ανακοίνωση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
12/4/2019
Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Πατήστε εδώ για να δείτε τις αποφάσεις.
25/5/2017
Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση Ανωνύμων Εταιριών ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. και ΚΤΗΜΕΤ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

15/10/2015
Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιριών ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. και TRANSBETON - ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

20/5/2015
Εκπαιδευτική επίσκεψη 73 σπουδαστών ΑΤΕΙ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών έργων Κρήτης
Περισσότεροι από 70 σπουδαστές του Τμήματος Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων του ΑΤΕΙ Ηρακλείου
15/5/2015
Εκπαιδευτική επίσκεψη 100 φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών στη Μονάδα Ετοίμου Σκυροδέματος στη Ν. Ραιδεστό Θεσσαλονίκης
Εκατό φοιτητές που φοιτούν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
17/11/2014
Επίσκεψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών στη Μεταμόρφωση Αττικής
Τη μονάδα παραγωγής έτοιμου εργοστασιακού σκυροδέματος της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Δομικά Υλικά Α.Ε. στη Μεταμόρφωση Αττικής επισκέφτηκαν
7/11/2014
Εκπαιδευτική Επίσκεψη Φοιτητών στο Λατομείο Δρυμού Θεσσαλονίκης
Στις 7 Νοεμβρίου 2014, 98 πρωτοετείς φοιτητές από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκη
12/6/2014
«Ανθεστήρια» στο Λατομείο Δρυμού Θεσσαλονίκης
Διοργανώθηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά «Ανθεστήρια», σε συνεργασία του Λατομείου Δρυμού με το Δημοτικό Σχολείο
15/11/2013
Επίσκεψη φοιτητών στο Λατομείο Δρυμού Θεσσαλονίκης
Εκατόν έξι πρωτοετείς φοιτητές από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
30/4/2013
Επίσκεψη φοιτητών στη Μονάδα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος στη Ν. Ραιδεστό Θεσσαλονίκης
Εξήντα πέντε φοιτητές που φοιτούν στο δεύτερο εξάμηνο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου
15/4/2013
Επίσκεψη φοιτητών στη Μονάδα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος στη Μεταμόρφωση Αττικής
Είκοσι οκτώ μαθητές από το τμήμα Δομικών Έργων του Πρώτου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Αθηνών, συνοδεία του
12/4/2013
Δωρεά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου
Δύο παλαιά σιλοφόρα οχήματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δεξαµενές νερού, δώρισε η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ
20/3/2013
Δενδροφύτευση και χορηγία σκυροδέματος στο Δημοτικό σχολείο στο Κάτω Σχολάρι
Δυο δράσεις αλληλεγγύης πραγματοποίησε η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ στον οικισμό Κάτω Σχολάρι, του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.
Sitemap | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Ενημέρωση για βιντεοεπιτήρηση | Notice for video surveillance |Πολιτική Cookies |

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies | Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies |
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies